En Almedal full av skatt

Skattefrågor var framträdande i årets Almedalen. Men så stundar också val. Plånboksfrågor är då en klassisk magnet. Flest väljare är låg- och medelinkomsttagare samt pensionärer. De lovas därför i första hand sänkt skatt. Logiskt, skriver skatterådgivaren Hans Peter Larsson i denna skattekrönika.

Även ägare till företag fick några besked under Almedalsveckan. Vinner alliansen kommer straffbeskattningen vid generationsskifte inom familjen, jämfört med en extern försäljning, att försvinna. Vinner de rödgröna så återkommer förslaget om höjda 3:12-skatter och en bankskatt. Sverigedemokraterna kommer att trycka på för sänkta arbetsgivaravgifter för särskilt de minsta företagen. Alliansen är öppen för fortsatt sänkning av bolagsskattesatsen medan socialdemokraterna vill ta time out i den frågan. Vänstern kämpar för högre kapitalskatter som flåsar regeringen i nacken. Den tråden har dock även tagits upp Studieförbundet Näringsliv och Samhälle och bör därför varken negligeras eller avföras från dagordningen.

Den skattefråga som i år fick sitt genombrott var behovet av en ny skattereform. Om detta behov är nu i princip alla partier ense, liksom de anställdas organisationer. Skatten på arbete har höjts, särskilt på högre inkomster samtidigt som skatten på kapitalinkomster sänkts. Detta öppnar för skatteplanering. Likaså kan skatten på miljö och konsumtion höjas. Där stannar dock enigheten.

Ska en reform bygga på en blocköverskridande överenskommelse? Ja, menar de flesta. Nej, menade moderaterna. Kanske är lösningen den som Svenskt Näringsliv förordar, ett antal delreformer för att lättare och snabbare komma framåt i akuta frågor.


Hans Peter Larsson
Foto: Mats Rimér

FAR:s (branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) uppfattning är att det nu behövs en reform. Kring detta kommer vi att under hösten ange utgångspunkterna för att bidra med erfarenhet och kompetens inom våra branscher. Hållbarhet och tillämpbarhet blir några ledstjärnor.

Veckan i Visby började annars med att ett antal ekonomer satte in skattefrågorna i ett ekonomiskt sammanhang. Även om den ekonomiska tillväxten nu är god i Sverige är produktiviteten sjunkande och vår beredskap vid nästa lågkonjunktur låg. Det senare genom lågräntepolitik och kapitaldopning av ekonomin.

Mot denna bakgrund är några av skatteseminarierna som hölls i Almedalen värda att framhålla.

Svenskt Näringsliv. Ägarskatterna i Sverige är högre än i jämförbara länder. Investeringar riskerar därför att inte genomföras.

Stiftelsen Entreprenörskapsforum och Företagarna. Så bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap och innovation se ut! Här presenterades ett fempunktsprogram i kombination med slutsatsen från entreprenörskapsutredaren Pontus Braunerhjelm om att det finns ett samband mellan skattetryck och entreprenörskap.

PwCs utfrågning av partiernas ekonomisk – politiska talespersoner. Har gavs de besked som nämndes inledningsvis.

SNS tunga seminarier kring en ny skattereform. SNS driver på och kommer att leda ett treårigt forskningsprojekt kring frågan så att uppstarten blir kortare om politiken trycker på knappen.

LO om behovet av höjda skatter på kapital i en ny skattereform.

Sammantaget belystes möjligheter och hot i beskattningen mycket väl för företag och ägare i årets Almedal. Intressant!

FAR fortsätter att följa och referera frågorna inför och efter höstens val.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och auktoriserad skatterådgivareDu har läst 1 av 4 artiklar den här månaden