Reducerad moms för ätbara örter i kruka

Ätbara kryddor och örter i kruka ska ha samma momssats som livsmedel. Nu är frågan avgjord av Högsta förvaltningsdomstolen.

Mervärdesskatten ligger vanligtvis på 25 procent, men undantaget är livsmedel som har en reducerad skattesats om 12 procent. Ett företag som säljer växter, samt kryddor och örter i kruka, ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden då företaget ville veta vilken momssats som gäller för ätbara kryddor och örter i kruka. Är det 25 procents moms eller är de att räkna som livsmedel med 12 procents moms?

Beskedet från Skatterättsnämnden blev 25 procents moms. Nämnden hänvisade till definitionen av livsmedel som finns i livsmedelsregleringen, och menade att tillämpningsområdet för den reducerade skattesatsen begränsades av denna definition. Definitionen omfattade, enligt Skatterättsnämnden, inte växter före skörd. Och kryddor eller örter i kruka får anses säljas före skörd då de har rotsystemet kvar, konstaterade Skatterättsnämnden.

Men beskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen och företaget yrkade att kryddorna och örterna skulle omfattas av samma moms som övrigt livsmedel. Högsta förvaltningsdomstolen gör en annan bedömning än Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolen vände sig till Livsmedelsverket som framhåller att det avgörande för om en produkt ska anses vara livsmedel eller inte är om produkten är avsedd, eller rimligen kan förväntas, att ätas av människor.

”Kryddväxter som säljs uppdrivna till ätfärdigt stadium i kruka bör anses vara livsmedel om merparten av växten är avsedd eller rimligen kan förväntas att förtäras av människor. Detta bör gälla oavsett om växten säljs i en livsmedelsbutik eller i t.ex. en blomsterhandel, och oavsett om växten skulle kunna planteras och växa vidare. ” skriver Högsta förvaltningsdomstolen i sin dom.

”Produkten kan anses vara skördad om merparten av växten är avsedd att eller rimligen kan förväntas att förtäras, eftersom växten då egentligen inte längre behöver mer näring från jorden.” fortsätter domstolen. Krukan som följer med är att se som ett emballage som förlänger hållbarheten.

Charlotta Marténg


Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 1208-18Du har läst 1 av 4 artiklar den här månaden