Bredare definition öppnar för fler klimatbonusbilar

Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs. Tanken är att det ska bli möjligt att få bonus även om bilen är inredd för exempelvis en hantverkare.

Resultat har tidigare berättat om att vissa fordonsägare riskerar en skattesmäll från och med 1 januari nästa år när fordonsskatten ska baseras på WLTP-värden. För att ta hänsyn till det nya systemet har regeringen beslutat om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar, en förordning som reglerar bonusen som ges till den som köper en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med mycket låga utsläpp av koldioxid eller som kan drivas med fordonsgas.

Alltså även nya bilar som tidigare varit EU-godkända men som efter godkännandet genomgått ett nytt godkännande vid en så kallad registerbesiktning kan bli aktuella för bonus. På sin webb skriver regeringen att det till exempel kan handla om elbilar där hyllor monteras i efterhand för att kunna användas av hantverkare, laddhybrider som anpassas till personer med funktionsnedsättning eller fabriksnya bensinbilar som konverteras till gasdrift av tillverkaren.

Den andra ändringen regeringen beslutat om betyder att gränsvärdet för hur mycket koldioxid en klimatbonusbil får släppa ut ändras från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer. Ändringen görs för att ta hänsyn till WLTP-reglerna som kommer att ligga till grund för bilskatten från och med 1 januari 2020. Som en följd av att gränsvärdet ändras kommer även beräkningsmodellen för bonusen att justeras.

Charlotta Marténg
Du har läst 1 av 4 artiklar den här månaden