Hjälp – vad gör jag med GDPR?

Jag har hört att nästa år så kommer PUL att ersättas med en ny dataskyddsförordning, GDPR, och undrar om det gäller mig. Jag sitter som styrelseledamot i en ekonomisk förening – behöver vi bry oss om de nya dataskyddsreglerna?

Ja, de nya dataskyddsreglerna berör även er. GDPR omfattar i princip all behandling av personuppgifter som sker i företag, i föreningar, inom myndigheter och av privatpersoner om inte behandlingen sker för rent personligt bruk. I Resultat nr 2 2017 hittar du mer om GDPR och hur reglerna påverkar.Du har läst 1 av 4 artiklar den här månaden