”Fundera igenom fördelningen mellan uttag av lön och aktieutdelning”

När detta skrivs stundar val om några dagar. Spännande och viktigt för entreprenörer. Även om företagsskattefrågor till stor del lyst med sin frånvaro i valrörelsen. I nästa krönika ska jag återkomma till vilka skatteförändringar vi kan förvänta oss till årsskiftet. Vad kommer den första budgetpropositionen att innehålla? 

Så här års är det lämpligt att i fåmansföretag fundera igenom fördelningen mellan uttag av lön och aktieutdelning. Dagens regler för uttag av utdelning är bra för ägare med flera anställda. Minns att nuvarande regering sökte försämra dem, men tvingades backa. Använd dessa regler för utdelning av vinst för 2018! De kan komma att försämras oavsett regering! Sitt ner tillsammans med företagets revisor eller redovisningsspecialist som kan räkna på olika alternativ och simulera skatten. Vid oklarheter, tala med en auktoriserad skatterådgivare.

Mitt andra tips medan vi väntar på budgetproppen är, gör en plan Sickan! Som de vise tre i Jönssonligan alltid sade. Ska bolaget säljas eller ska det läggas i träda när ägaren dragit sig tillbaka? Om nu dessa fördelaktiga regler kommer att finnas kvar. Även dessa alternativ kan diskuteras med rådgivaren. Jag har inte utrymme att gå igenom reglerna här, men de flesta läsare känner igen trädabegreppet, det vill säga fem kalenderårs passivitet med lägre skatt som följd vid en avveckling efter det. Gå igenom vad ett företag och ägare kan göra för att alltjämt anses ligga i träda.

Två snabba till. Överväg en holdingbolagsstruktur och samla vinster i modern. Är värderingen låg på bolaget? Ta in anställda nyckelpersoner som delägare. Det kan ge en injektion och vara ett sätt att förbereda ett generationsskifte i vissa lägen!

Återkommer efter valet!


Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR och auktoriserad skatterådgivare.Du har läst 0 av 4 artiklar den här månaden