Friskvårdsbidrag nu även för dyrare sporter

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen står det nu klart att också dyrare sporter som exempelvis golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget. Så har det inte varit tidigare.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.

Men nu har frågan prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Där har rätten kommit fram till att det inte finns hinder mot att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kronor används för golfspel på pay and play-bana eller för att träna golfslag på en driving range. När frågan tidigare var uppe i Skatterättsnämnden beslutades att friskvårdsbidraget utgör en skattefri förmån. Skatteverket överklagade Skatterättsnämndens besked till Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså går på Skatterättsnämndens linje. Ett av fem justitieråd var skiljaktig och menade att reglerna om skattefrihet för förmåner i form av enklare motion bör tolkas restriktivt.

Charlotta Marténg

HFD 4301-17Du har läst 0 av 4 artiklar den här månaden