Friskvårdsbidrag kan inte användas som delbetalning för exklusivt gym

Högsta förvaltningsdomstolen sätter stopp för möjligheten att delbetala årskort till exklusiva gym med friskvårdsbidraget. Delbetalningen kan heller inte ses som en skattefri förmån. 

Huvudregeln i inkomstskattelagen är att alla inkomster som tas emot av arbetsgivaren ska tas upp som skattepliktig intäkt. Men det finns undantag. Ett av dessa rör personalvårdsförmåner av mindre värde, till exempel möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård.

I ett aktuellt fall ville sökanden teckna ett årsmedlemskap i ett exklusivt gym med en kostnad på 14 000 kronor per år och använda arbetsgivarens friskvårdsbidrag på 4 000 kronor som delbetalning. Vid gymmet erbjöds, utöver fysisk träning, även en rad andra tjänster som relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som prövat frågan konstaterar att undantagsreglerna i inkomstskattelagen ska tillämpas restriktivt. Friskvårdsbidraget skulle i detta fall fungera som en delbetalning för alla tjänster på gymmet och vid en helhetsbedömning fann HFD att medlemskapet klart faller utanför gränsen för vad som utgör skattefri personalvårdsförmån (av enklare slag). Friskvårdsbidraget blir därför i detta fall en skattepliktig personalvårdsförmån.

HFD3733-16 Du har läst 1 av 4 artiklar den här månaden