Enkät: Klarar bokföringsprogrammen kraven?

För att kunna rapportera in digitalt måste bokföringsprogrammet uppfylla Bolagsverkets villkor för anslutning till tjänsten. Har programvaruleverantörerna hunnit anpassa sina bokföringsprogram? 

Revisions- och redovisningsbranschens tidning Balans har genomfört en enkät bland olika programleverantörer för att ta reda på hur de ligger till. Hinner de uppfylla Bolagsverkets villkor för anslutning till tjänsten 26 mars?

1. Avser ni att lägga in möjlighet för digital inlämning i ert program?

2. Om ja, räknar ni med att få Bolagsverkets godkännande senast 26 mars?

3. Om nej på fråga 2, när räknar ni med att få ett godkännande från Bolagsverket?

Hogia:

1. Ja

2. Hogia levererar stöd för att ta fram en årsredovisning i flera olika verktyg och vår ambition är att ha ett stöd färdigt för något av dessa verktyg i tid.

Visma:

1. Ja, vi kommer att ge möjlighet till digital inlämning av årsredovisning i våra program.

2. Nej, det gör vi inte.

3. Vi bevakar och följer utvecklingen av Bolagsverkets process, men ingen tidplan är fastställd.

Parseport:

1. Ja, det gör vi. Vi har dock inte ett redovisnings-produktionsverktyg, men i stället ett konverteringsverktyg som gör att kunden kan ta exempelvis sin Word- eller Excel-redovisning och konvertera till XBRL. Vi levererar också ”motorn” till flera redovisnings-produktionsverktyg.

2. Ja, det gör vi. Med lång erfarenhet från Danmark har vi dock sett att det kan ta tid på båda sidor, så vi får se hur det går.

E-revisor.se:

1. Ja

2. Ja

Wolters Kluwer:

1. Ja vi kommer att lägga in möjligheten i Capego Bokslut och Bokslut från Wolters Kluwer.

2. Ja Avtalet är redan inskickat och vi siktar på ett godkännande innan tjänsten går live.

Fortnox:

1. Ja, denna möjligheten kommer finnas i Capego Bokslut från Wolters Kluwer, som Fortnox har en integration med för bokslut och årsredovisning.

2. Ja, avtalet är redan inskickat av vår samarbetspartner Wolters Kluwer och de siktar på ett godkännande innan tjänsten går live.

En viktig information är att Fortnox tillsammans med Wolters Kluwer har ett molnbaserat bokslutsprogram där denna funktionalitet om digital inlämning finns som en integrerad del. Fortnox har således inte en egen lösning utan som en helhetslösning genom Capego Bokslut.

Björn Lundén: 

1. Ja.

2. Ja.

Årsredovisning Online:

1. Ja, vi kommer att se till att Årsredovisning Online erbjuder en möjlighet till digital ingivning av årsredovisning.

2. Ja vi räknar med att vara klara då Bolagsverket lanserar tjänsten den 26:e mars.

Briljant Ekonomisystem:

1. Ja

2. Nej (möjligtvis en beta-version)

3. Vi planerar vara klara till augusti 2018.

Pernilla Halling

Läs mer: Nedräkning för digital inlämning av årsredovisningen

Läs mer: Så kommer den digitala processen att fungeraDu har läst 1 av 4 artiklar den här månaden